Nonglamfood x VIETBABY HCM 2022

Vietnam International Maternity, Baby & Kids Fair 2022 in HCM
02 – 05.06.2022

08:00 – 17:00 |Exhibition Hall A| SECC HCM

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗚𝗟𝗢𝗕𝗔𝗟 𝗘𝗫𝗛𝗜𝗕𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗𝗔𝗬 𝟮𝟬𝟮𝟮! Ngày Triển lãm Toàn cầu được tổ chức hàng năm vào ngày Thứ Tư đầu tiên của tháng 6 để ghi nhận vai trò quan trọng của ngành triển lãm trong việc thúc đẩy các nền kinh tế trên thế giới.

The Global Exhibitions Day is held annually on the first Wednesday of June to recognize the vital role of business events and exhibitions in driving the economies around the world.

𝗩𝗜𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗨𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮 & 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗕𝗔𝗕𝗬 𝗛𝗖𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮

Thông tin triển lãm:

𝗩𝗜𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗨𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮: Triển lãm Quốc tế Nguồn Cung ứng Sản phẩm Tiêu dùng Cao cấp cho Thị trường Việt Nam 2022.

𝗩𝗜𝗘𝗧𝗕𝗔𝗕𝗬 𝗛𝗖𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮: Triển lãm Quốc tế Sản phẩm, Dịch vụ dành cho Mẹ bầu, Mẹ và Trẻ em 2022 tại TP.HCM.

⏰ Thời gian: 10:00 – 18:00, ngày 02-05/06/2022.

📍 Địa điểm: Sảnh A – Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (𝗦𝗘𝗖𝗖)

Exhibition information:

𝗩𝗜𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗨𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮: Vietnam International Premium Products Fair.

𝗩𝗜𝗘𝗧𝗕𝗔𝗕𝗬 𝗛𝗖𝗠 𝟮𝟬𝟮𝟮: Vietnam International Maternity, Baby & Kids Fair 2022 in HCM.

⏰ Time and Date: 10:00 – 18:00, 02-05 June 2022.

📍 Venue: Hall A – Saigon Exhibition and Convention Center (𝗦𝗘𝗖𝗖).

𝗦𝗔𝗜𝗚𝗢𝗡 𝗘𝗫𝗛𝗜𝗕𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗔𝗡𝗗 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗘𝗡𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥 (𝗦𝗘𝗖𝗖) 799 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, HCMC